Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
 • Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího (zákazníka) prodávajícím (provozovatelem). Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Kupní smlouva je uzavřena formálním potvrzením objednávky prodávajícím. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné pro obě strany (viz Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Společně s odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s následujícími obchodními podmínkami provozovatele internetového obchodu www.interdecor-obrazy.cz-viz § 273 Obchodního zákoníku.

II. Objednávka zboží

Objednávat zboží (viz „Jak nakupovat“) můžete prostřednictvím internetového obchodu pomocí objednávkového formuláře nebo na

e-mailovou adresu: kucerova.i@atlas.cz .Každá objednávka bude potvrzena zprávou na Vaši uvedenou e-mailovou adresu, proto prosíme, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás, prosím, kontaktujte.

Upozorňujeme, že nákup zboží je možné pouze přes internet. Názvy obrazů slouží pouze pro interní potřebu e-shopu, tzn. v mnoha případech se nemusejí shodovat s originálními názvy.

III. Cena

Všechny ceny uvedené v katalogu jsou v českých korunách.

 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě neočekávaných změn v obchodních podmínkách výrobce či distributora daného obrazu. Pokud k takovéto změně dojde mezi vyřízením objednávky a odesláním, platí vždy cena uvedená v již uskutečněné objednávce. Ve výjimečných případech náhlé změny ceny nebo možnosti dodání obrazu od výrobce (dodavatele), tzn. pokud se daný obraz nevyrábí/nedodává je prodávající oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.

 • Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo podle § 53 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zbožía to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, obraz je možné samozřejmě vrátit, nesmí být ovšem poškozen, dále bez známek používání nebo opotřebení, tzn. obraz musí být zcela schopen dalšího prodeje a navrácen nerozbalen z ochranné fólie respektive v původním obalu. O vrácení obrazu nás, prosím, informujte písemně a to doporučeným dopisem nebo prostřednictvím e-mailu kucerova.i@atlas.cZNezapomeňte vždy uvést jméno, příjmení, adresu, číslo faktury a číslo Vašeho účtu s kódem banky (pokud se rozhodnete pro tento způsob navrácení peněz). S vráceným obrazem musí být zaslána také faktura, případně její kopie, bez níž nebude převzetí obrazu akceptováno a následné vrácení peněz nebude vyřízeno. Po kontrole stavu obrazu Vám budou peníze vráceny nejpozději do 30 dnů a to buď bankovním převodem na Váš účet nebo poštovní složenkou (poplatek za poslání peněz, který si účtuje Česká pošta Vám bude stržen).Vráceny budou pouze uhrazené peníze za zboží, nikoliv poštovné.

Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty.

IV. Doručení zboží a způsob úhrady

Vámi vybrané obrazy, které jsou skladem, zpravidla expedujeme do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.

V naší nabídce jsou ovšem obrazy od různých dodavatelů, kteří mají rozdílné dodací lhůty. Ačkoliv naší snahou je zajistit dodávku v co nejkratším možném termínu, upozorňujeme, že v takovýchto případech obrazy odesíláme v rozmezí 10 - 20 pracovních dnů.

Zpravidla druhý pracovní den po přijetí objednávky odesíláme zákazníkům e-mail informující o přesnějším termínu dodání.

!!! ŽÁDÁME ZÁKAZNÍKY, kteří mají obraz jako vánoční či narozeninový dárek nebo jej z nějakého jiného důvodu potřebují do určitého data, aby nás o tomto informovali v poznámce v objednávkovém formuláři. !!!

V každé zásilce je přiložena faktura, která zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Zásilky jsou odesílány jako BALÍK DO RUKY , BALÍK NA POŠTU , BALÍK DO BALÍKOVNY prostřednictvím České pošty. Ta garantuje dodání následující pracovní den po dni podání. V případě nezastižení adresáta na místě určení, bude zásilka uložena na poště.

Při objednání více kusů obrazů, které mají rozdílné dodací lhůty, lze po domluvě objednávku zaslat ve dvou zásilkách.V tomto případě za zaslání druhého balíku nebudeme již účtovat poštovné. Balík však již zasíláme jako cenný balík - dodání do 3 pracovních dnů.

Na základě objednávkového formuláře je možné vybrat si ze dvou možností způsobu úhrady:

a) dobírka, tzn. platba v hotovosti při doručení zboží;

b) bankovním převodem na náš účet 224 832 471 / 0600 vedený u Moneta Money Bank , a.s.

Pro platbu použijte jako variabilní symbol číslo objednávky bez lomítka, který Vám sdělíme při potvrzení objednávky. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet. Jestliže nedojde k uhrazení objednávky do 15 pracovních dnů od jejího učinění, bude objednávka z naší strany stornována.

Dodání zboží na Slovensko: 

Dobírka - 290,-Kč cena dle tarifů České pošty, standardní balík ekonomický do 10 kg.

 • Balné je zdarma, balící materiál plně zajišťuje ochranu Vaší zásilky.

Při nákupu zboží v hodnotě nad 3.000,-- Kč poplatek za dopravu neúčtujeme (týká se pouze České republiky).

Obecné možnosti:

 • Česká pošta, BALÍK do ruky - platba PŘEDEM na náš účet 200,- Kč

 • Česká pošta, BALÍK do ruky - DOBÍRKA, platba při doručování 250,- Kč

 • Česká pošta, BALÍK na poštu - platba PŘEDEM na náš účet 150,- Kč

 • Česká pošta, BALÍK na poštu - DOBÍRKA, platba při doručování 200,- Kč

 • Česká pošta, BALÍK do balíkovny - platba PŘEDEM na náš účet 65,- Kč

 • Česká pošta, BALÍK do balíkovny - DOBÍRKA, platba při doručování 100,- KČ

 • Osobní převzetí - po telefonické či e-mailové domluvě si lze objednané zboží převzít na provozovně (Podomí 124)

 • V. Informace o podání balíku

V okamžiku předání zásilky na podací poštu Vám zašleme zprávu na Vaši e-mailovou adresu, kde se dozvíte číslo zásilky, díky kterému ji můžete sledovat na http://www.cpost.cz - T&T (Track & Trace).

 • Při převzetí zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu, poškození obalu. V případě, že balík přijde viditelně poškozen, kdy je tedy předpoklad, že zboží může být poškozeno, nepřebírejte tento balíček od pošty. Poštovní doručovatel s Vámi následně sepíše protokol. Ihned nás prosím, o této skutečnosti informujte a dohodneme se na dalším postupu. Na pozdější reklamaci (poškození zboží při přepravě) zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele, není možno brát ohled.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím při rozbalení zásilky, ať již v druhu, množství nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned zprávu adresovanou na kucerova.i@atlas.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Upozorňujeme, že výše objednávky se odvíjí od ceny obrazu + výše poštovného.

VI. Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy dle zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002 Sb.

Zákonná záruční lhůta na všechny obrazy z katalogu je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tzn. převzetí zboží od poštovního doručovatele.

Reklamace se nevztahují zejména na případy:

 • došlo-li ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení,

 • nesprávného používání

 • nedostatečné nebo nevhodné údržby

 • v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno,

 • v důsledku jakéhokoli poškození zákazníkem nebo třetí osobou či jiného nesprávného zásahu,

 • nese-li předložený nákupní doklad zjevné známky provedených změn,

 • živelné katastrofy,

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku, který byl upravován kupujícím (nátěry, ohýbání atd.)

 • na vady, pro které byla sjednána nižší cena

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • vzniklá vada se vyskytla v záruční době. Za tím účelem kupující předloží originální nákupní doklad
  (tj. faktura);

 • kupující je povinen předat prodávajícímu zboží v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Postup při reklamaci:

 • o reklamaci nás informujte pomocí e-mailu kucerova.i@atlas.cz Nezapomeňte vždy uvést jméno, příjmení, adresu, číslo faktury a důvod reklamace.

 • s vráceným obrazem musí být zaslána také faktura (případně její kopie), bez níž nebude reklamace vyřízena.

 • zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Náklady na poštovné se nevrací.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. dne od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dojde-li k výměně vadného zboží za nové, anebo byla-li vyměněna vadná součást, začne běžet záruční doba k novému zboží, znovu od převzetí nové věci resp. věci s novou součástí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.

Reklamace vyřizuje provozovatel (prodávající) internetového obchodu www.interdecor-obrazy.cz

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve  vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm.e) občanského zákoníku. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa  http://www.coi.cz 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je možno řešit prostřednictví platformy pro řešení sporů online při EU https://ec.europa.eu/

VIII. Ochrana osobních dat

Bezpečnostní ujednání se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu 
www.interdecor-obrazy.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Provozovatel e-shopu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu www.interdecor-obrazy.cz. a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

V případě další dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Přejeme Vám příjemné nakupování
s Vašimi blízkými v klidu domova.

Změnit nastavení cookies